Vaisnava Calendar

 22 Dec 2019 Su   Ekadasi (suitable for fasting)    K Atiganda  Swati           *

                 Fasting for Saphala Ekadasi

                 Sri Devananda Pandita — Disappearance

23 Dec 2019 Mo   Dvadasi                           K Dhriti    Visakha

                 Break fast 04:52 – 09:34 (LT)

24 Dec 2019 Tu   Trayodasi                         K Sula      Anuradha

                 Sri Mahesa Pandita — Disappearance

                 Sri Uddharana Datta Thakura — Disappearance

25 Dec 2019 We   Caturdasi                         K Ganda     Jyestha

26 Dec 2019 Th   Amavasya                          K Vriddhi   Mula

27 Dec 2019 Fr   Pratipat                          G Dhruva    Purva-asadha

                 Sri Locana Dasa Thakura — Appearance

28 Dec 2019 Sa   Dvitiya                           G Vyagata   Uttara-asadha

29 Dec 2019 Su   Tritiya                           G Harsana   Sravana

                 Srila Jiva Gosvami — Disappearance

                 Sri Jagadisa Pandita — Disappearance

30 Dec 2019 Mo   Caturthi                          G Vajra     Dhanista

31 Dec 2019 Tu   Pancami                           G Siddhi    Satabhisa

2020

1 Jan 2020 We   Sasti                             G Vyatipata Purva-bhadra

 2 Jan 2020 Th   Saptami                           G Variyana  Uttara-bhadra

 3 Jan 2020 Fr   Astami                            G Parigha   Revati

 4 Jan 2020 Sa   Navami                            G Siva      Revati

 5 Jan 2020 Su   Dasami                            G Siddha    Asvini

 6 Jan 2020 Mo   Ekadasi (suitable for fasting)    G Sadhya    Bharani         *

                 Fasting for Putrada Ekadasi

 7 Jan 2020 Tu   Dvadasi                           G Subha     Krittika

                 Break fast 06:37 – 09:42 (LT)

                 Sri Jagadisa Pandita — Appearance

 8 Jan 2020 We   Trayodasi                         G Sukla     Rohini

 9 Jan 2020 Th   Caturdasi                         G Brahma    Mrigasira

10 Jan 2020 Fr   Purnima                           G Indra     Ardra

                 Sri Krsna Pusya Abhiseka

                            Madhava Masa, Gaurabda 533                   GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

11 Jan 2020 Sa   Pratipat                          K Vaidhriti Punarvasu

12 Jan 2020 Su   Dvitiya                           K Viskumba  Pusyami

13 Jan 2020 Mo   Tritiya                           K Ayusmana  Aslesa

14 Jan 2020 Tu   Caturthi                          K Saubhagya Purva-phalguni

15 Jan 2020 We   Pancami                           K Sobana    Uttara-phalguni

                 Sri Ramacandra Kaviraja — Disappearance

                 Srila Gopala Bhatta Gosvami — Appearance

                 Ganga Sagara Mela

———- Makara Sankranti (Sun enters Capricorn on 14 Jan, 22:28 LT) ———-

16 Jan 2020 Th   Sasti                             K Atiganda  Hasta

                 Sri Jayadeva Gosvami — Disappearance

17 Jan 2020 Fr   Astami                            K Sukarma   Citra

                 Sri Locana Dasa Thakura — Disappearance

18 Jan 2020 Sa   Navami                            K Dhriti    Swati

19 Jan 2020 Su   Dasami                            K Sula      Visakha

20 Jan 2020 Mo   Ekadasi (suitable for fasting)    K Vriddhi   Anuradha        *

                 Fasting for Sat-tila Ekadasi

21 Jan 2020 Tu   Dvadasi                           K Dhruva    Jyestha

                 Break fast 05:14 – 09:49 (LT)

22 Jan 2020 We   Trayodasi                         K Vyagata   Mula

23 Jan 2020 Th   Caturdasi                         K Harsana   Purva-asadha

24 Jan 2020 Fr   Amavasya                          K Vajra     Uttara-asadha

25 Jan 2020 Sa   Pratipat                          G Siddhi    Sravana

26 Jan 2020 Su   Dvitiya                           G Vyatipata Dhanista

27 Jan 2020 Mo   Tritiya                           G Variyana  Satabhisa

28 Jan 2020 Tu   Caturthi                          G Parigha   Satabhisa

29 Jan 2020 We   Caturthi                          G Siva      Purva-bhadra

30 Jan 2020 Th   Pancami                           G Siddha    Uttara-bhadra

                 Vasanta Pancami

                 Srimati Visnupriya Devi — Appearance

                 Sarasvati Puja

                 Srila Visvanatha Cakravarti Thakura — Disappearance

                 Sri Pundarika Vidyanidhi — Appearance

                 Sri Raghunandana Thakura — Appearance

                 Srila Raghunatha Dasa Gosvami — Appearance

31 Jan 2020 Fr   Sasti                             G Sadhya    Revati

 1 Feb 2020 Sa   Saptami                           G Subha     Asvini          *

                 Sri Advaita Acarya — Appearance

                 (Fast today)

 2 Feb 2020 Su   Astami                            G Sukla     Bharani

                 Bhismastami

 3 Feb 2020 Mo   Navami                            G Brahma    Krittika

                 Sri Madhvacarya — Disappearance

 4 Feb 2020 Tu   Dasami                            G Indra     Rohini

                 Sri Ramanujacarya — Disappearance

 5 Feb 2020 We   Ekadasi (suitable for fasting)    G Vaidhriti Mrigasira       *

                 Fasting for Bhaimi Ekadasi

                 (Fast today for Varahadeva)

 6 Feb 2020 Th   Dvadasi                           G Viskumba  Ardra

                 Break fast 05:28 – 09:55 (LT)

                 Varaha Dvadasi: Appearance of Lord Varahadeva

                 (Fasting is done yesterday)

 7 Feb 2020 Fr   Trayodasi                         G Priti     Punarvasu       *

                 Nityananda Trayodasi: Appearance of Sri Nityananda Prabhu

                 (Fast today)

 8 Feb 2020 Sa   Caturdasi                         G Ayusmana  Pusyami

 9 Feb 2020 Su   Purnima                           G Saubhagya Aslesa

                 Sri Krsna Madhura Utsava

                 Srila Narottama Dasa Thakura — Appearance

                            Govinda Masa, Gaurabda 533                   GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

10 Feb 2020 Mo   Pratipat                          K Sobana    Magha

11 Feb 2020 Tu   Tritiya                           K Sukarma   Purva-phalguni

12 Feb 2020 We   Caturthi                          K Dhriti    Uttara-phalguni

13 Feb 2020 Th   Pancami                           K Sula      Hasta

                 Sri Purusottama Das Thakura — Disappearance

                 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura — Appearance

———– Kumbha Sankranti (Sun enters Aquarius on 13 Feb, 11:27 LT) ———–

14 Feb 2020 Fr   Sasti                             K Ganda     Swati

15 Feb 2020 Sa   Saptami                           K Vriddhi   Visakha

16 Feb 2020 Su   Astami                            K Dhruva    Anuradha

17 Feb 2020 Mo   Navami                            K Vyagata   Jyestha

18 Feb 2020 Tu   Dasami                            K Vajra     Mula

19 Feb 2020 We   Ekadasi (suitable for fasting)    K Siddhi    Purva-asadha    *

                 Fasting for Vijaya Ekadasi

20 Feb 2020 Th   Dvadasi                           K Vyatipata Uttara-asadha

                 Break fast 05:39 – 09:59 (LT)

                 Sri Isvara Puri — Disappearance

21 Feb 2020 Fr   Trayodasi                         K Variyana  Uttara-asadha

22 Feb 2020 Sa   Caturdasi                         K Parigha   Sravana

                 Siva Ratri

23 Feb 2020 Su   Amavasya                          K Siva      Dhanista

24 Feb 2020 Mo   Pratipat                          G Siddha    Satabhisa

                 Srila Jagannatha Dasa Babaji — Disappearance

                 Sri Rasikananda — Disappearance

25 Feb 2020 Tu   Dvitiya                           G Sadhya    Purva-bhadra

26 Feb 2020 We   Tritiya                           G Sadhya    Uttara-bhadra

27 Feb 2020 Th   Caturthi                          G Subha     Revati

                 Sri Purusottama Dasa Thakura — Appearance

28 Feb 2020 Fr   Pancami                           G Sukla     Asvini

29 Feb 2020 Sa   Sasti                             G Brahma    Bharani

 1 Mar 2020 Su   Sasti                             G Indra     Krittika

 2 Mar 2020 Mo   Saptami                           G Vaidhriti Rohini

 3 Mar 2020 Tu   Astami                            G Viskumba  Rohini

 4 Mar 2020 We   Navami                            G Priti     Mrigasira

 5 Mar 2020 Th   Dasami                            G Ayusmana  Ardra

 6 Mar 2020 Fr   Ekadasi (suitable for fasting)    G Sobana    Punarvasu       *

                 Fasting for Amalaki vrata Ekadasi

 7 Mar 2020 Sa   Dvadasi                           G Atiganda  Aslesa

                 Break fast 05:51 – 06:00 (LT)

                 Sri Madhavendra Puri — Disappearance

 8 Mar 2020 Su   Caturdasi                         G Sukarma   Magha

 9 Mar 2020 Mo   Purnima                           G Dhriti    Purva-phalguni  *

                 Gaura Purnima: Appearance of Sri Caitanya Mahaprabhu

                 (Fast today)

                             Visnu Masa, Gaurabda 534                    GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

10 Mar 2020 Tu   Pratipat                          K Sula      Uttara-phalguni

                 Festival of Jagannatha Misra

11 Mar 2020 We   Dvitiya                           K Vriddhi   Hasta

12 Mar 2020 Th   Tritiya                           K Dhruva    Citra

13 Mar 2020 Fr   Pancami                           K Vyagata   Swati

14 Mar 2020 Sa   Sasti                             K Harsana   Visakha

————- Mina Sankranti (Sun enters Pisces on 14 Mar, 08:17 LT) ————-

15 Mar 2020 Su   Saptami                           K Vajra     Anuradha

16 Mar 2020 Mo   Astami                            K Siddhi    Jyestha

                 Sri Srivasa Pandita — Appearance

17 Mar 2020 Tu   Navami                            K Vyatipata Mula

18 Mar 2020 We   Dasami                            K Variyana  Purva-asadha

19 Mar 2020 Th   Ekadasi (suitable for fasting)    K Parigha   Uttara-asadha   *

                 Fasting for Papamocani Ekadasi

20 Mar 2020 Fr   Dvadasi                           K Siva      Sravana

                 Break fast 09:00 – 10:01 (LT)

                 Sri Govinda Ghosh — Disappearance

21 Mar 2020 Sa   Trayodasi                         K Siddha    Dhanista

22 Mar 2020 Su   Trayodasi                         K Sadhya    Satabhisa

23 Mar 2020 Mo   Caturdasi                         K Subha     Purva-bhadra

24 Mar 2020 Tu   Amavasya                          K Sukla     Uttara-bhadra

25 Mar 2020 We   Pratipat                          G Brahma    Revati

26 Mar 2020 Th   Dvitiya                           G Indra     Asvini

27 Mar 2020 Fr   Tritiya                           G Vaidhriti Asvini

28 Mar 2020 Sa   Caturthi                          G Viskumba  Bharani

29 Mar 2020 Su   Pancami                           G Priti     Krittika

                 Sri Ramanujacarya — Appearance

30 Mar 2020 Mo   Sasti                             G Ayusmana  Rohini

31 Mar 2020 Tu   Saptami                           G Saubhagya Mrigasira

 1 Apr 2020 We   Astami                            G Sobana    Ardra

 2 Apr 2020 Th   Navami                            G Atiganda  Punarvasu       *

                 Rama Navami: Appearance of Lord Sri Ramacandra

                 (Fast today)

 3 Apr 2020 Fr   Dasami                            G Sukarma   Pusyami

 4 Apr 2020 Sa   Ekadasi (suitable for fasting)    G Dhriti    Aslesa          *

                 Fasting for Kamada Ekadasi

 5 Apr 2020 Su   Dvadasi                           G Ganda     Magha

                 Break fast 06:09 – 10:01 (LT)

                 Damanakaropana Dvadasi

 6 Apr 2020 Mo   Trayodasi                         G Vriddhi   Purva-phalguni

 7 Apr 2020 Tu   Caturdasi                         G Dhruva    Hasta

                          Madhusudana Masa, Gaurabda 534                 GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

 8 Apr 2020 We   Pratipat                          K Vyagata   Citra

                 Sri Balarama Rasayatra

                 Sri Krsna Vasanta Rasa

                 Sri Vamsivadana Thakura — Appearance

                 Sri Syamananda Prabhu — Appearance

 9 Apr 2020 Th   Dvitiya                           K Harsana   Swati

10 Apr 2020 Fr   Tritiya                           K Siddhi    Visakha

11 Apr 2020 Sa   Caturthi                          K Vyatipata Anuradha

12 Apr 2020 Su   Pancami                           K Variyana  Jyestha

13 Apr 2020 Mo   Sasti                             K Parigha   Mula

14 Apr 2020 Tu   Saptami                           K Siva      Purva-asadha

                 Sri Abhirama Thakura — Disappearance

                 Tulasi Jala Dan begins.

————- Mesa Sankranti (Sun enters Aries on 13 Apr, 16:46 LT) ————-

15 Apr 2020 We   Astami                            K Siddha    Uttara-asadha

16 Apr 2020 Th   Navami                            K Sadhya    Sravana

17 Apr 2020 Fr   Dasami                            K Subha     Dhanista

                 Srila Vrndavana Dasa Thakura — Disappearance

18 Apr 2020 Sa   Ekadasi (suitable for fasting)    K Sukla     Satabhisa       *

                 Fasting for Varuthini Ekadasi

19 Apr 2020 Su   Dvadasi                           K Brahma    Purva-bhadra

                 Break fast 06:17 – 10:02 (LT)

20 Apr 2020 Mo   Trayodasi                         K Indra     Uttara-bhadra

21 Apr 2020 Tu   Caturdasi                         K Vaidhriti Uttara-bhadra

22 Apr 2020 We   Amavasya                          K Viskumba  Revati

                 Sri Gadadhara Pandita — Appearance

23 Apr 2020 Th   Pratipat                          G Priti     Asvini

24 Apr 2020 Fr   Pratipat                          G Ayusmana  Bharani

25 Apr 2020 Sa   Dvitiya                           G Saubhagya Krittika

26 Apr 2020 Su   Tritiya                           G Sobana    Rohini

                 Aksaya Trtiya. Candana Yatra starts. (Continues for 21 days)

27 Apr 2020 Mo   Caturthi                          G Atiganda  Mrigasira

28 Apr 2020 Tu   Pancami                           G Sukarma   Ardra

29 Apr 2020 We   Sasti                             G Dhriti    Punarvasu

30 Apr 2020 Th   Saptami                           G Sula      Pusyami

                 Jahnu Saptami

 1 May 2020 Fr   Astami                            G Ganda     Aslesa

 2 May 2020 Sa   Navami                            G Vriddhi   Magha

                 Srimati Sita Devi (consort of Lord Sri Rama) — Appearance

                 Sri Madhu Pandita — Disappearance

                 Srimati Jahnava Devi — Appearance

 3 May 2020 Su   Ekadasi (not suitable for fasting)G Dhruva    Purva-phalguni

 4 May 2020 Mo   Dvadasi (suitable for fasting)    G Harsana   Uttara-phalguni *

                 Fasting for Mohini Ekadasi

                 Rukmini Dvadasi

 5 May 2020 Tu   Trayodasi                         G Vajra     Hasta

                 Break fast 06:27 – 10:04 (LT)

                 Sri Jayananda Prabhu — Disappearance

 6 May 2020 We   Caturdasi                         G Siddhi    Citra           *

                 Nrsimha Caturdasi: Appearance of Lord Nrsimhadeva

                 (Fast today)

 7 May 2020 Th   Purnima                           G Vyatipata Swati

                 Krsna Phula Dola, Salila Vihara

                 Sri Paramesvari Dasa Thakura — Disappearance

                 Sri Sri Radha-Ramana Devaji — Appearance

                 Sri Madhavendra Puri — Appearance

                 Sri Srinivasa Acarya — Appearance

                          Trivikrama Masa, Gaurabda 534                  GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

 8 May 2020 Fr   Pratipat                          K Variyana  Anuradha

 9 May 2020 Sa   Dvitiya                           K Siva      Jyestha

10 May 2020 Su   Caturthi                          K Siddha    Mula

11 May 2020 Mo   Pancami                           K Sadhya    Purva-asadha

                 Sri Ramananda Raya — Disappearance

12 May 2020 Tu   Sasti                             K Subha     Uttara-asadha

13 May 2020 We   Saptami                           K Sukla     Sravana

14 May 2020 Th   Astami                            K Brahma    Dhanista

                 Tulasi Jala Dan ends.

15 May 2020 Fr   Navami                            K Indra     Satabhisa

———– Vrsabha Sankranti (Sun enters Taurus on 14 May, 13:39 LT) ———–

16 May 2020 Sa   Navami                            K Vaidhriti Satabhisa

17 May 2020 Su   Dasami                            K Viskumba  Purva-bhadra

18 May 2020 Mo   Ekadasi (suitable for fasting)    K Priti     Uttara-bhadra   *

                 Fasting for Apara Ekadasi

19 May 2020 Tu   Dvadasi                           K Ayusmana  Revati

                 Break fast 06:36 – 10:06 (LT)

                 Srila Vrndavana Dasa Thakura — Appearance

20 May 2020 We   Trayodasi                         K Saubhagya Asvini

21 May 2020 Th   Caturdasi                         K Sobana    Bharani

22 May 2020 Fr   Amavasya                          K Atiganda  Krittika

23 May 2020 Sa   Pratipat                          G Sukarma   Rohini

24 May 2020 Su   Dvitiya                           G Dhriti    Mrigasira

25 May 2020 Mo   Tritiya                           G Sula      Ardra

26 May 2020 Tu   Caturthi                          G Ganda     Punarvasu

27 May 2020 We   Pancami                           G Vriddhi   Pusyami

28 May 2020 Th   Sasti                             G Dhruva    Aslesa

29 May 2020 Fr   Saptami                           G Vyagata   Magha

30 May 2020 Sa   Astami                            G Harsana   Purva-phalguni

31 May 2020 Su   Navami                            G Vajra     Uttara-phalguni

 1 Jun 2020 Mo   Dasami                            G Siddhi    Hasta

                 Sri Baladeva Vidyabhusana — Disappearance

                 Ganga Puja

                 Srimati Gangamata Gosvamini — Appearance

 2 Jun 2020 Tu   Ekadasi (suitable for fasting)    G Variyana  Citra           *

                 Trisprsa Mahadvadasi

                 Fasting for Pandava Nirjala Ekadasi

                 (Total fast, even from water, if you have broken Ekadasi)

 3 Jun 2020 We   Trayodasi                         G Parigha   Swati

                 Break fast 06:44 – 10:10 (LT)

                 Panihati Cida Dahi Utsava

 4 Jun 2020 Th   Caturdasi                         G Siva      Visakha

 5 Jun 2020 Fr   Purnima                           G Siddha    Anuradha

                 Snana Yatra

                 Sri Mukunda Datta — Disappearance

                 Sri Sridhara Pandita — Disappearance

                            Vamana Masa, Gaurabda 534                    GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

 6 Jun 2020 Sa   Pratipat                          K Sadhya    Jyestha

                 Sri Syamananda Prabhu — Disappearance

 7 Jun 2020 Su   Dvitiya                           K Subha     Mula

 8 Jun 2020 Mo   Tritiya                           K Sukla     Purva-asadha

 9 Jun 2020 Tu   Caturthi                          K Brahma    Uttara-asadha

10 Jun 2020 We   Pancami                           K Indra     Sravana

                 Sri Vakresvara Pandita — Appearance

11 Jun 2020 Th   Sasti                             K Viskumba  Dhanista

12 Jun 2020 Fr   Saptami                           K Viskumba  Satabhisa

13 Jun 2020 Sa   Astami                            K Priti     Purva-bhadra

14 Jun 2020 Su   Navami                            K Ayusmana  Uttara-bhadra

15 Jun 2020 Mo   Dasami                            K Saubhagya Revati

                 Sri Srivasa Pandita — Disappearance

———– Mithuna Sankranti (Sun enters Gemini on 14 Jun, 20:15 LT) ———–

16 Jun 2020 Tu   Ekadasi (suitable for fasting)    K Sobana    Asvini          *

                 Fasting for Yogini Ekadasi

17 Jun 2020 We   Dvadasi                           K Atiganda  Bharani

                 Break fast after 10:50 (LT)

18 Jun 2020 Th   Trayodasi                         K Sukarma   Krittika

19 Jun 2020 Fr   Trayodasi                         K Dhriti    Krittika

20 Jun 2020 Sa   Caturdasi                         K Sula      Rohini

21 Jun 2020 Su   Amavasya                          K Ganda     Mrigasira

                 Sri Gadadhara Pandita — Disappearance

                 Srila Bhaktivinoda Thakura — Disappearance

22 Jun 2020 Mo   Pratipat                          G Vriddhi   Ardra

                 Gundica Marjana

23 Jun 2020 Tu   Dvitiya                           G Dhruva    Punarvasu

                 Ratha Yatra

                 Sri Svarupa Damodara Gosvami — Disappearance

                 Sri Sivananda Sena — Disappearance

24 Jun 2020 We   Caturthi                          G Harsana   Pusyami

25 Jun 2020 Th   Pancami                           G Vajra     Aslesa

26 Jun 2020 Fr   Sasti                             G Siddhi    Magha

                 Sri Vakresvara Pandita — Disappearance

27 Jun 2020 Sa   Saptami                           G Vyatipata Uttara-phalguni

                 Hera Pancami (4 days after Ratha Yatra)

28 Jun 2020 Su   Astami                            G Variyana  Hasta

29 Jun 2020 Mo   Navami                            G Parigha   Citra

30 Jun 2020 Tu   Dasami                            G Siva      Swati

 1 Jul 2020 We   Ekadasi (suitable for fasting)    G Siddha    Visakha         *

                 Fasting for Sayana Ekadasi

                 Return Ratha (8 days after Ratha Yatra)

 2 Jul 2020 Th   Dvadasi                           G Subha     Anuradha

                 Break fast 06:52 – 10:17 (LT)

 3 Jul 2020 Fr   Trayodasi                         G Sukla     Jyestha

 4 Jul 2020 Sa   Caturdasi                         G Brahma    Mula

                           Sridhara Masa, Gaurabda 534                   GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

 5 Jul 2020 Su   Pratipat                          K Indra     Purva-asadha

                 Guru (Vyasa) Purnima

                 Srila Sanatana Gosvami — Disappearance

                 First month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

                 (green leafy vegetable fast for one month)

 6 Jul 2020 Mo   Dvitiya                           K Vaidhriti Uttara-asadha

 7 Jul 2020 Tu   Tritiya                           K Viskumba  Sravana

 8 Jul 2020 We   Caturthi                          K Priti     Dhanista

 9 Jul 2020 Th   Pancami                           K Ayusmana  Satabhisa

                 Srila Gopala Bhatta Gosvami — Disappearance

10 Jul 2020 Fr   Pancami                           K Saubhagya Purva-bhadra

11 Jul 2020 Sa   Sasti                             K Sobana    Uttara-bhadra

12 Jul 2020 Su   Saptami                           K Atiganda  Revati

13 Jul 2020 Mo   Astami                            K Sukarma   Revati

                 Srila Lokanatha Gosvami — Disappearance

14 Jul 2020 Tu   Navami                            K Dhriti    Asvini

                 The incorporation of ISKCON in New York

15 Jul 2020 We   Dasami                            K Sula      Bharani

16 Jul 2020 Th   Ekadasi (suitable for fasting)    K Ganda     Krittika        *

                 Fasting for Kamika Ekadasi

———— Karka Sankranti (Sun enters Cancer on 16 Jul, 07:07 LT) ————

17 Jul 2020 Fr   Dvadasi                           K Vriddhi   Rohini

                 Break fast 06:49 – 10:17 (LT)

18 Jul 2020 Sa   Trayodasi                         K Dhruva    Mrigasira

19 Jul 2020 Su   Caturdasi                         K Vyagata   Ardra

20 Jul 2020 Mo   Amavasya                          K Harsana   Punarvasu

21 Jul 2020 Tu   Pratipat                          G Vajra     Pusyami

22 Jul 2020 We   Dvitiya                           G Siddhi    Aslesa

23 Jul 2020 Th   Tritiya                           G Vyatipata Magha

24 Jul 2020 Fr   Caturthi                          G Parigha   Purva-phalguni

                 Sri Raghunandana Thakura — Disappearance

                 Sri Vamsidasa Babaji — Disappearance

25 Jul 2020 Sa   Pancami                           G Siva      Uttara-phalguni

26 Jul 2020 Su   Saptami                           G Siddha    Hasta

27 Jul 2020 Mo   Astami                            G Sadhya    Citra

28 Jul 2020 Tu   Navami                            G Subha     Visakha

29 Jul 2020 We   Dasami                            G Sukla     Anuradha

30 Jul 2020 Th   Ekadasi (suitable for fasting)    G Brahma    Jyestha         *

                 Fasting for Pavitropana Ekadasi

                 Radha Govinda Jhulana Yatra begins

31 Jul 2020 Fr   Dvadasi                           G Indra     Mula

                 Break fast 06:41 – 10:15 (LT)

                 Srila Rupa Gosvami — Disappearance

                 Sri Gauridasa Pandita — Disappearance

 1 Aug 2020 Sa   Trayodasi                         G Viskumba  Purva-asadha

 2 Aug 2020 Su   Caturdasi                         G Priti     Uttara-asadha

                 Last day of the first Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

 3 Aug 2020 Mo   Purnima                           G Ayusmana  Sravana         *

                 Jhulana Yatra ends

                 Lord Balarama — Appearance

                 (Fast today)

                 Second month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

                 (yogurt fast for one month)

                           Hrsikesa Masa, Gaurabda 534                   GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

 4 Aug 2020 Tu   Pratipat                          K Saubhagya Dhanista

                 Srila Prabhupada’s departure for the USA

 5 Aug 2020 We   Dvitiya                           K Sobana    Satabhisa

 6 Aug 2020 Th   Tritiya                           K Atiganda  Satabhisa

 7 Aug 2020 Fr   Caturthi                          K Sukarma   Purva-bhadra

 8 Aug 2020 Sa   Pancami                           K Dhriti    Uttara-bhadra

 9 Aug 2020 Su   Sasti                             K Sula      Revati

10 Aug 2020 Mo   Saptami                           K Ganda     Asvini

11 Aug 2020 Tu   Astami                            K Vriddhi   Bharani

12 Aug 2020 We   Astami                            K Dhruva    Krittika        *

                 Sri Krsna Janmastami: Appearance of Lord Sri Krsna

                 (Fast today)

13 Aug 2020 Th   Navami                            K Vyagata   Rohini

                 Nandotsava

                 Srila Prabhupada — Appearance

14 Aug 2020 Fr   Dasami                            K Harsana   Mrigasira

15 Aug 2020 Sa   Ekadasi (suitable for fasting)    K Vajra     Ardra           *

                 Fasting for Annada Ekadasi

16 Aug 2020 Su   Dvadasi                           K Siddhi    Punarvasu

                 Break fast 06:28 – 10:09 (LT)

17 Aug 2020 Mo   Trayodasi                         K Vyatipata Pusyami

————– Simha Sankranti (Sun enters Leo on 16 Aug, 15:32 LT) ————–

18 Aug 2020 Tu   Caturdasi                         K Variyana  Aslesa

19 Aug 2020 We   Pratipat                          G Parigha   Magha

20 Aug 2020 Th   Dvitiya                           G Siva      Purva-phalguni

21 Aug 2020 Fr   Tritiya                           G Siddha    Uttara-phalguni

22 Aug 2020 Sa   Caturthi                          G Sadhya    Hasta

23 Aug 2020 Su   Pancami                           G Sukla     Citra

                 Srimati Sita Thakurani (Sri Advaita’s consort) — Appearance

24 Aug 2020 Mo   Sasti                             G Brahma    Swati

                 Lalita sasti

25 Aug 2020 Tu   Saptami                           G Indra     Visakha

26 Aug 2020 We   Astami                            G Vaidhriti Anuradha

                 Radhastami: Appearance of Srimati Radharani

27 Aug 2020 Th   Dasami                            G Viskumba  Jyestha

28 Aug 2020 Fr   Ekadasi (not suitable for fasting)G Priti     Mula

29 Aug 2020 Sa   Dvadasi (suitable for fasting)    G Ayusmana  Purva-asadha    *

                 Fasting for Parsva Ekadasi

                 Sri Vamana Dvadasi: Appearance of Lord Vamanadeva

                 (Fast today)

                 Srila Jiva Gosvami — Appearance

30 Aug 2020 Su   Trayodasi                         G Saubhagya Uttara-asadha

                 Break fast 06:13 – 10:02 (LT)

                 Srila Bhaktivinoda Thakura — Appearance

31 Aug 2020 Mo   Caturdasi                         G Sobana    Sravana

                 Ananta Caturdasi Vrata

                 Srila Haridasa Thakura — Disappearance

 1 Sep 2020 Tu   Caturdasi                         G Atiganda  Dhanista

                 Last day of the second Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

 2 Sep 2020 We   Purnima                           G Sukarma   Satabhisa

                 Sri Visvarupa Mahotsava

                 Acceptance of sannyasa by Srila Prabhupada

                 Third month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

                 (milk fast for one month)

                          Padmanabha Masa, Gaurabda 534                  GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

 3 Sep 2020 Th   Pratipat                          K Dhriti    Purva-bhadra

 4 Sep 2020 Fr   Dvitiya                           K Sula      Uttara-bhadra

 5 Sep 2020 Sa   Tritiya                           K Ganda     Revati

 6 Sep 2020 Su   Caturthi                          K Vriddhi   Asvini

 7 Sep 2020 Mo   Pancami                           K Dhruva    Bharani

 8 Sep 2020 Tu   Sasti                             K Vyagata   Krittika

 9 Sep 2020 We   Saptami                           K Harsana   Krittika

                 Srila Prabhupada’s arrival in the USA

10 Sep 2020 Th   Astami                            K Vajra     Rohini

11 Sep 2020 Fr   Navami                            K Siddhi    Mrigasira

12 Sep 2020 Sa   Dasami                            K Vyatipata Ardra

13 Sep 2020 Su   Ekadasi (suitable for fasting)    K Variyana  Punarvasu       *

                 Fasting for Indira Ekadasi

14 Sep 2020 Mo   Dvadasi                           K Parigha   Pusyami

                 Break fast 05:55 – 09:52 (LT)

15 Sep 2020 Tu   Trayodasi                         K Siva      Aslesa

16 Sep 2020 We   Caturdasi                         K Sadhya    Magha

17 Sep 2020 Th   Amavasya                          K Subha     Purva-phalguni

————- Kanya Sankranti (Sun enters Virgo on 16 Sep, 15:29 LT) ————-

                      Purusottama-adhika Masa, Gaurabda 534              GCal 11

                 (Caturmasya is not observed during Purusottama Adhika Masa.)

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

18 Sep 2020 Fr   Pratipat                          G Sukla     Hasta

19 Sep 2020 Sa   Tritiya                           G Brahma    Citra

20 Sep 2020 Su   Caturthi                          G Indra     Swati

21 Sep 2020 Mo   Pancami                           G Viskumba  Visakha

22 Sep 2020 Tu   Sasti                             G Priti     Anuradha

23 Sep 2020 We   Saptami                           G Ayusmana  Jyestha

24 Sep 2020 Th   Astami                            G Saubhagya Mula

25 Sep 2020 Fr   Navami                            G Sobana    Purva-asadha

26 Sep 2020 Sa   Dasami                            G Atiganda  Uttara-asadha

27 Sep 2020 Su   Ekadasi (suitable for fasting)    G Sukarma   Sravana         *

                 Fasting for Padmini Ekadasi

28 Sep 2020 Mo   Dvadasi                           G Dhriti    Dhanista

                 Break fast 05:37 – 09:43 (LT)

29 Sep 2020 Tu   Trayodasi                         G Sula      Satabhisa

30 Sep 2020 We   Caturdasi                         G Ganda     Purva-bhadra

 1 Oct 2020 Th   Purnima                           G Vriddhi   Uttara-bhadra

 2 Oct 2020 Fr   Pratipat                          K Dhruva    Revati

 3 Oct 2020 Sa   Dvitiya                           K Vyagata   Asvini

 4 Oct 2020 Su   Tritiya                           K Harsana   Asvini

 5 Oct 2020 Mo   Tritiya                           K Vajra     Bharani

 6 Oct 2020 Tu   Caturthi                          K Siddhi    Krittika

 7 Oct 2020 We   Pancami                           K Vyatipata Rohini

 8 Oct 2020 Th   Sasti                             K Variyana  Mrigasira

 9 Oct 2020 Fr   Saptami                           K Parigha   Ardra

10 Oct 2020 Sa   Astami                            K Siva      Punarvasu

11 Oct 2020 Su   Navami                            K Siddha    Pusyami

12 Oct 2020 Mo   Dasami                            K Sadhya    Aslesa

13 Oct 2020 Tu   Ekadasi (suitable for fasting)    K Subha     Magha           *

                 Fasting for Parama Ekadasi

14 Oct 2020 We   Dvadasi                           K Sukla     Purva-phalguni

                 Break fast 05:18 – 08:23 (LT)

15 Oct 2020 Th   Caturdasi                         K Brahma    Uttara-phalguni

16 Oct 2020 Fr   Amavasya                          K Vaidhriti Hasta

                          Padmanabha Masa, Gaurabda 534                  GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

17 Oct 2020 Sa   Pratipat                          G Viskumba  Citra

————- Tula Sankranti (Sun enters Libra on 17 Oct, 03:27 LT) ————-

                 Third month of Caturmasya continues

18 Oct 2020 Su   Dvitiya                           G Priti     Swati

19 Oct 2020 Mo   Tritiya                           G Ayusmana  Anuradha

20 Oct 2020 Tu   Caturthi                          G Saubhagya Jyestha

21 Oct 2020 We   Pancami                           G Atiganda  Mula

22 Oct 2020 Th   Saptami                           G Sukarma   Purva-asadha

                 Durga Puja

23 Oct 2020 Fr   Astami                            G Dhriti    Uttara-asadha

24 Oct 2020 Sa   Navami                            G Sula      Sravana

25 Oct 2020 Su   Dasami                            G Ganda     Dhanista

                 Ramacandra Vijayotsava

                 Sri Madhvacarya — Appearance

26 Oct 2020 Mo   Dasami                            G Vriddhi   Satabhisa

27 Oct 2020 Tu   Ekadasi (suitable for fasting)    G Dhruva    Purva-bhadra    *

                 Fasting for Pasankusa Ekadasi

28 Oct 2020 We   Dvadasi                           G Vyagata   Purva-bhadra

                 Break fast 05:04 – 09:26 (LT)

                 Srila Raghunatha Dasa Gosvami — Disappearance

                 Srila Raghunatha Bhatta Gosvami — Disappearance

                 Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami — Disappearance

29 Oct 2020 Th   Trayodasi                         G Harsana   Uttara-bhadra

30 Oct 2020 Fr   Caturdasi                         G Vajra     Revati

                 Last day of the third Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

31 Oct 2020 Sa   Purnima                           G Siddhi    Asvini

                 Sri Krsna Saradiya Rasayatra

                 Sri Murari Gupta — Disappearance

                 Laksmi Puja

                 Fourth month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

                 (urad dal fast for one month)

                           Damodara Masa, Gaurabda 534                   GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

 1 Nov 2020 Su   Pratipat                          K Vyatipata Bharani

 2 Nov 2020 Mo   Dvitiya                           K Variyana  Krittika

 3 Nov 2020 Tu   Tritiya                           K Parigha   Rohini

 4 Nov 2020 We   Caturthi                          K Siva      Mrigasira

 5 Nov 2020 Th   Pancami                           K Siddha    Ardra

                 Srila Narottama Dasa Thakura — Disappearance

 6 Nov 2020 Fr   Sasti                             K Sadhya    Punarvasu

 7 Nov 2020 Sa   Saptami                           K Subha     Pusyami

 8 Nov 2020 Su   Astami                            K Sukla     Pusyami

                 Appearance of Radha Kunda, snana dana

                 Bahulastami

 9 Nov 2020 Mo   Navami                            K Brahma    Aslesa

                 Sri Virabhadra — Appearance

10 Nov 2020 Tu   Dasami                            K Indra     Purva-phalguni

11 Nov 2020 We   Ekadasi (suitable for fasting)    K Vaidhriti Uttara-phalguni *

                 Fasting for Rama Ekadasi

12 Nov 2020 Th   Dvadasi                           K Viskumba  Hasta

                 Break fast 04:53 – 09:24 (LT)

13 Nov 2020 Fr   Trayodasi                         K Priti     Citra

14 Nov 2020 Sa   Caturdasi                         K Saubhagya Swati

15 Nov 2020 Su   Amavasya                          K Sobana    Visakha

                 Dipa dana, Dipavali, (Kali Puja)

16 Nov 2020 Mo   Dvitiya                           G Atiganda  Anuradha

                 Go Puja. Go Krda. Govardhana Puja.

                 Bali Daityaraja Puja

                 Sri Rasikananda — Appearance

                 Sri Vasudeva Ghosh — Disappearance

———– Vrscika Sankranti (Sun enters Scorpio on 16 Nov, 03:14 LT) ———–

17 Nov 2020 Tu   Tritiya                           G Sukarma   Jyestha

18 Nov 2020 We   Caturthi                          G Dhriti    Mula

                 Srila Prabhupada — Disappearance

19 Nov 2020 Th   Pancami                           G Sula      Purva-asadha

20 Nov 2020 Fr   Sasti                             G Vriddhi   Uttara-asadha

21 Nov 2020 Sa   Saptami                           G Dhruva    Sravana

22 Nov 2020 Su   Astami                            G Vyagata   Dhanista

                 Gopastami, Gosthastami

                 Sri Gadadhara Dasa Gosvami — Disappearance

                 Sri Dhananjaya Pandita — Disappearance

                 Sri Srinivasa Acarya — Disappearance

23 Nov 2020 Mo   Navami                            G Harsana   Satabhisa

                 Jagaddhatri Puja

24 Nov 2020 Tu   Dasami                            G Vajra     Purva-bhadra

25 Nov 2020 We   Ekadasi (suitable for fasting)    G Siddhi    Uttara-bhadra   *

                 Fasting for Utthana Ekadasi

                 Srila Gaura Kisora Dasa Babaji — Disappearance

                 First day of Bhisma Pancaka

26 Nov 2020 Th   Dvadasi                           G Vyatipata Revati

                 Break fast 08:21 – 09:25 (LT)

27 Nov 2020 Fr   Trayodasi                         G Vyatipata Asvini

28 Nov 2020 Sa   Trayodasi                         G Variyana  Bharani

29 Nov 2020 Su   Caturdasi                         G Parigha   Krittika

                 Sri Bhugarbha Gosvami — Disappearance

                 Sri Kasisvara Pandita — Disappearance

                 Last day of the fourth Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

30 Nov 2020 Mo   Purnima                           G Siva      Rohini

                 Sri Krsna Rasayatra

                 Tulasi-Saligrama Vivaha (marriage)

                 Sri Nimbarkacarya — Appearance

                 Last day of Bhisma Pancaka

                            Kesava Masa, Gaurabda 534                    GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

 1 Dec 2020 Tu   Pratipat                          K Siddha    Rohini

                 Katyayani vrata begins

 2 Dec 2020 We   Dvitiya                           K Sadhya    Mrigasira

 3 Dec 2020 Th   Tritiya                           K Subha     Ardra

 4 Dec 2020 Fr   Caturthi                          K Sukla     Punarvasu

 5 Dec 2020 Sa   Pancami                           K Brahma    Pusyami

 6 Dec 2020 Su   Sasti                             K Vaidhriti Aslesa

 7 Dec 2020 Mo   Saptami                           K Viskumba  Magha

 8 Dec 2020 Tu   Astami                            K Priti     Purva-phalguni

 9 Dec 2020 We   Navami                            K Ayusmana  Uttara-phalguni

10 Dec 2020 Th   Dasami                            K Saubhagya Hasta

11 Dec 2020 Fr   Ekadasi (suitable for fasting)    K Sobana    Citra           *

                 Trisprsa Mahadvadasi

                 Fasting for Utpanna Ekadasi

                 Sri Narahari Sarakara Thakura — Disappearance

12 Dec 2020 Sa   Trayodasi                         K Atiganda  Visakha

                 Break fast 04:48 – 09:29 (LT)

                 Sri Kaliya Krsnadasa — Disappearance

                 Sri Saranga Thakura — Disappearance

13 Dec 2020 Su   Caturdasi                         K Dhriti    Anuradha

14 Dec 2020 Mo   Amavasya                          K Sula      Jyestha

15 Dec 2020 Tu   Pratipat                          G Ganda     Mula

16 Dec 2020 We   Dvitiya                           G Vriddhi   Purva-asadha

——— Dhanus Sankranti (Sun enters Sagittarius on 15 Dec, 17:54 LT) ———

17 Dec 2020 Th   Tritiya                           G Dhruva    Uttara-asadha

18 Dec 2020 Fr   Caturthi                          G Vyagata   Sravana

19 Dec 2020 Sa   Pancami                           G Harsana   Dhanista

20 Dec 2020 Su   Sasti                             G Vajra     Satabhisa

                 Odana sasthi

21 Dec 2020 Mo   Saptami                           G Siddhi    Purva-bhadra

22 Dec 2020 Tu   Astami                            G Vyatipata Uttara-bhadra

23 Dec 2020 We   Navami                            G Variyana  Revati

24 Dec 2020 Th   Dasami                            G Parigha   Asvini

25 Dec 2020 Fr   Ekadasi (not suitable for fasting)G Siva      Bharani

                 Advent of Srimad Bhagavad-gita

26 Dec 2020 Sa   Dvadasi (suitable for fasting)    G Siddha    Bharani         *

                 Paksa vardhini Mahadvadasi

                 Fasting for Moksada Ekadasi

27 Dec 2020 Su   Trayodasi                         G Sadhya    Krittika

                 Break fast 04:55 – 09:36 (LT)

28 Dec 2020 Mo   Caturdasi                         G Subha     Rohini

29 Dec 2020 Tu   Purnima                           G Sukla     Mrigasira

                 Katyayani vrata ends

30 Dec 2020 We   Purnima                           G Brahma    Ardra

                           Narayana Masa, Gaurabda 534                   GCal 11

                    Durban [South Africa] (29S51 31E01, +2:00)

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST 

——————————————————————————————

31 Dec 2020 Th   Pratipat                          K Indra     Punarvasu